Bornemanin teoria

Itävaltalainen professori Ernest Borneman (1994) on tuhansien havaintojen jälkeen luokitellut lapsen seksuaalisuuden kehityksen kymmeneen vaiheeseen. Hänen havaintojensa mukaan seksuaalisuus on kulttuurisidonnaista. Sekä fyysinen että seksuaalinen kehitys varhentuu kaiken aikaa. Tätä tukevat havainnot lasten hampaiden puhkeamisajankohdan ja äänenmurroksen aikaistumisesta. Bornemanin mielestä lapsen sukupuoli ei määräydy pelkästään Y-kromosomin perusteella. Aluksi sikiöt ovat naispuolisia ja pojaksi kehittyminen vaatii sikiövaiheessa hormonikylvyn. Poikien seksuaalinen kehitys on kaiken kaikkiaan vaativampi prosessi kuin tyttöjen.

 Kaavio Bornemanin teoria

Kaavio: Lapsen seksuaalisen kehityksen vaiheet, Borneman 1994.

 

Imeväisikä

Vastasyntyneen vaihe

Vastasyntyneen vaiheeseen kuuluu aika syntymästä kuukauden ikään saakka. Bornemanin mukaan vaihe on autoeroottinen ihovaihe. Ihon kautta lapsi aistii mielihyvän. Suu on ensimmäinen erogeeninen alue ja imeminen tuo vauvalle nautintoa. Pojilla on jo sikiöaikana erektioita ja ne jatkuvat säännöllisesti nukkuessa.

Varhainen imeväisikä

Varhainen imeväisikä on ikävaihe kahden ja kuuden kuukauden välillä. Iho on edelleen tärkeä aisti. Lapsi sosiaalistuu ja vuorovaikutus aikuisen kanssa alkaa, kikatus, hymyily ja kutituksiin reagoimiset ovat tyypillisiä. Lapsi koskettelee satunnaisesti sukuelimiään ja saa näin kokemuksia tuntoaistimuksilleen.

Myöhempi imeväisikä

Myöhempi imeväisikä ajoittuu ensimmäisen vuoden loppuun. Liikunnallisen kehityksen muutokset mahdollistavat lapsen näkökulman ja horisontin muuttumisen. Pystyyn nouseminen muuttaa kaiken. Oraalinen aika jatkuu edelleen. Tässä vaiheessa lapsi luokittelee itsensä jompaan kumpaan sukupuoleen. Bornemanin mukaan pojan kehitykselle on tärkeää mieshahmon läsnäolo.

 

Taaperoikä

Taaperoikäisen puberteetin alku

Toinen ikävuosi kuuluu siisteyskasvatuksen aikaan. Lapsi alkaa tehdä havaintoja seksuaalisuudesta ja samalla ilmenevät ensimmäiset sukupuolielimiin liittyvät impulssit. Pojat tutkivat peniksiään ja tytötkin sukuelimiään. Masturbaatioitakin tapahtuu jo tässä iässä. Peräaukko tuottaa suurinta mielihyvää. Lapsi oppii pidättämään tässä iässä ja tuntee mielihyvää ulosteistaan ja on ylpeä saavutuksistaan. (Vrt. Erikson autonomia/häpeä ja syyllisyys)

Tämä aika sijoittuu toisen ja kolmannen vuoden välille. Lapsia kiinnostaa toisen sukupuolen tarkastelu, ja he saattavat työntää esineitä peräaukkoon ja puuhata isän ja äidin leikkejä. Lapsia kiinnostaa mistä lapset tulevat, pissimistavat ja niiden erot. Lapsilla ei ole häveliäisyyttä sukuelinten ja varpaiden välillä. Se syntyy aikuisten asenteista ja suhtautumisesta.

 

Siisteyskasvatuksesta: Akuutti muksun mukana. Milloin potalle?  http://yle.fi/vintti/yle.fi/akuutti/arkisto2002/240902_b.html (Linkki tarkistettu 2/2013)

Taaperoikäisen puberteetin keskivaihe

Lapsi on taaperoikäisen puberteetin keskivaiheessa 3 – 4-vuotiaana. Lapsen kielellinen kehitys on vaiheessa, jolloin kysymyksiä riittää! Kohteena ovat sukupuoli, alastomuus, naimisiin meneminen, rakasteleminen, rakastaminen. "Kiellettyjen" asioiden lällätys alkaa! Erilaisten sanojen reaktiot saavat aikuiset käyttäytymään niin, että lapsi aistii siinä jotakin erikoista!
Masturbaatio yleistyy mutta kulttuureissa, joissa sallitaan seksileikit, masturbaatio ei ole kovin yleistä.

Taaperoikäisen puberteetin loppu

Taaperoikäisen puberteetti loppuu 4 - 5 vuoden iässä. Nyt mielihyvän alue siirtyy peräaukonseudusta geniaalialueelle. Kysymysten virta on lakkaamaton ja perusteitakin vaaditaan. Penisten vertailu ja rintoihin liittyvä kiinnostus ja kateus tytöillä alkaa. Pelkojakin saattaa tulla elimistön reaktioihin, jos niistä ei ole lapselle kerrottu tai niitä ei ole selitetty.

 

Leikki-ikä

Leikki-iän alku

Bornemanin mukaan 5 - 6 –vuotias on lapsen leikki-iän alussa. Mielialat vaihtelevat ja ristiriidat samaa sukupuolta olevan kanssa ovat tyypillisiä. Lapsi toivoo ja haluaa mennä naimisiiin toista sukupuolta olevan vanhempansa kanssa. Lasten unia tutkiessaan Borneman totesi, että ne ovat insestisiä ja seksifantasioita sisältäviä. Hänen mukaansa lapsen tulisi saada purkaa lataukset masturboimalla.

Leikki-iän keskivaihe

6 – 7 -vuotias lapsi aloittaa ns. latenssivaiheen. Seksuaalisuuteen liittyvät asiat eivät askarruta enää niin paljon. Lapset koskettelevat toisaan edelleen.

Leikki-iän loppu

Kouluiän aloitusvaihe on 7 - 8 vuoden iässä. Seksuaalinen käyttäytyminen siirtyy yhteen ystävään tai ryhmään. Lapset saattavat masturboida yhdessä ja usein samaa sukupuolta olevan kanssa.

 

Lähde

Suomela A. 1999. Ihmeelliset ihmiset - lapsille ja aikuisille tarinoita elämästä ja seksistä. Sexpo-säätiö. 12 - 16.

Viimeksi muutettu: torstai, 21 helmikuu 2013, 09:44