Freudin teoria

Kaavi: Freudin teoria

Kaavio: Lapsen seksuaalisuuden kehitys Freudin mukaan.

Oraalinen vaihe

Lapsen psykoseksuaalisen kehityksen ensimmäinen vaihe (syntymästä noin vuoden ikään), jolloin viettityydytyksen hankkiminen keskittyy suun seutuun.

Anaalivaihe

Lapsen psykoseksuaalisen kehityksen toinen vaihe ajoittuu 1 1/2 - 3 vuoden ikään. Pääasiallisen viettityydytyksen lähteinä ovat ulostustoiminnot ja peräaukon seutu. Lapsi on kiinnostunut omista eritteistään ja odottaa kiitosta ja positiivista suhtautumista näihin. Siisteyskasvatus ajoittuu tähän aikakauteen.

Fallinen vaihe

Lapsen kehityksen fallinen vaihe ajoittuu 3-4 vuoden ikään, jolloin pääasiallinen seksuaalinen mielenkiinto kohdistuu sukupuolielimiin. Seksuaaliset pyrkimykset ilmenevät tässä iässä masturbaationa, johon sisältyy seksuaalisesti kiihdyttäviä mielikuvia, jotka avoimesti tai verhotusti liittyvät vanhempiin.

Oidipaalinen vaihe

Lapsi rakastaa ja seksuaalisesti haluaa vastakkaista sukupuolta olevaa vanhempaansa ja tuntee halua raivata tieltään samaa sukupuolta olevan vanhemman, tätä ilmiötä Freud nimittää oidipuskompleksiksi. Tätä psykoseksuaalisen kehityksen vaihetta 3-6 vuoden iässä kutsutaan nimellä oidipaalivaihe. Pojan seksuaalissävytteinen kiintymys äitiin ja mustasukkaisuus isää kohtaan (tytöllä päinvastoin) on tyypillistä.
Lapsi tuntee myös pelkoa sukupuolielinten menettämisestä, mikäli tulee tilanteita, joissa on uhkana niiden alueelle tehtävät toimenpiteet, esim leikkaukset.

Latenssivaihe

Lapsen psykoseksuaalisen kehityksen vaiheelle 6-11 vuoden välillä on ominaista sukupuolivietin suhteellisen vähäinen merkitys persoonallisuudessa, puberteettiin asti. Toisaalta puhutaan homoeroottisesta vaiheesta. Tässä kehitysvaiheessa on ominaista lasten samaa sukupuolta olevien sakkien muodostuminen; tytöt tyttöjen kanssa ja pojat poikien kanssa omissa joukoissaan.

 

Lähde

Freud S. 1981. Johdatus psykoanalyysiin, 3.painos. Gummerus Oy. Helsinki.

Viimeksi muutettu: maanantai, 25 helmikuu 2013, 15:10