Sukupuolet

Kuva: Shutterstock

Kuva: Shutterstock

Sukupuolinen kehitys

Biologinen sukupuoli (biological sex tai genetical sex) määräytyy hedelmöittymisessä vanhemmilta saatujen sukupuolikromosomien mukaisesti. Puhutaan myös geneettisestä ja kromosomaalisesta sukupuolesta. Alkion kehityksessä kahden X-kromosomin (XX) läsnäolo on välttämätöntä feminiinisten sisäisten ja ulkoisten sukupuolielinten muodostumiselle. Jos kehityksessä on mukana Y -kromosomi (useimmiten XY-yhdistelmänä ) kehitys suuntautuu maskuliinisten sukupuolielinten kehityslinjalle. (Virtanen 2002, 36 - 39)

 

Sukupuolinen kehitys, Lasten endokrinologit.net http://www.lastenendokrinologit.net/kirja/sukupuolinenkehitys.html (Linkki tarkistettu 2/2013)

Sukupuolen geneettinen tuntemus vaatii paljon tutkimusta. Sen sijaan kromosomiston häiriöitä tunnetaan paljon enemmän. Turnerin syndrooma on suhteellisen harvinainen häiriö, sen sijaan Klinefelterin syndrooma on yleisempi. Sitä esiintyy 1:500 syntyneestä poikalapsesta. (Virtanen 2002, 37)

Klinefelterin syndroma, http://www.lastenendokrinologit.net/potilaille/kliner.html (Linkki tarkistettu 2/2013)
Turnerin syndroma, http://www.lastenendokrinologit.net/potilaille/turner.html (Linkki tarkistettu 2/2013)

Lapsen anatomisella sukupuolella tarkoitetaan kehon rakenteellisia sukupuoliominaisuuksia. Ne ovat ulkoisia ja sisäisiä sukupuolielimiä sekä kehon sekundaarisia sukupuoliominaisuuksia. Näillä on merkitystä lapsen kehityksessä hänen sukupuoli-identiteetilleen, sukupuolikäyttäytymiselleen ja myöhemmin lisääntymisen kannalta.

Anatominen sukupuoli tunnistetaan näköaistin avulla. Tytöksi ja pojaksi tunnistamme lapsen sukupuolielinten perusteella synnytyksessä. Mikäli näköaistiin perustuen asia on epäselvä, se vaatii kromosomitutkimuksen. Myöhemmin lapsuudessa tytöt ja pojat pyrkivät korostamaan näitä ominaisuuksia identiteettinsä osana erilaisin keinoin mm. vaattein. (Virtanen 2002, 40)

Lapsen kokonaiskasvun ja kehityksen tarkastelussa seksuaaliseen kehitykseen liittyvät kudokset kasvavat hitaasti verrattuna muiden kudosten kasvuun. Hormonaalinen kehitys nuoruusiässä vauhdittaa seksuaalisen kudoksen kasvua kasvupyrähdyksen aikana. (Kantero, Levo, Österlund 1996.)

 

Lähteet:

Kantero RL, Levo H, Österlund K. 1996. Lasten sairaanhoito. WSOY. Helsinki.

Virtanen J. 2002. Kliininen seksologia, WSOY. Helsinki.

 

Intersukupuolisuudesta:

Huuska M. SETAn puheenvuoro. Intersukupuolisellakin on sukupuoli http://www.seta.fi/blogi.php?aid=17121&k=-3 (Linkki tarkistettu 2/2013)

 

Sukupuolielinten kehittyminen:

Pojan ja tytön sukupuolielimet... tohtori.fi (haettu 23.2. 2010) - Väärä sivu
Tytön kehittyminen Väestöliitto (haettu 5.1. 2010)
 - Väärä sivu

 

Kokemuksia ja ajatuksia sukupuolesta:

Junttanen P, Länsisalmi S & Stevens J. 2004. Nuorten intersukupuolisten kokemuksia seksuaaliterveyspalveluiden asiakkuudesta. Opinnäytetyö. Jyväskylän AMK. Sosiaali- ja terveysala, Hoitotyön koulutusohjelma. http://batman.jamk.fi/~voyager/opin/index.php?nayta=3841 (Linkki tarkistettu 2/2013)

Lehtonen J. 2003. Seksuaalisuus ja sukupuoli koulussa. Näkökulmana heteronormatiivisuus ja ei-heteroseksuaalisten nuorten kertomukset. Yliopistopaino. Helsinki. http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/val/sosio/vk/lehtonen/seksuaal.pdf (Linkki tarkistettu 2/2013)

 

Viimeksi muutettu: torstai, 21 helmikuu 2013, 15:50