Moninaisuus

Kuva: Shutterstock

Kuva: Shutterstock

Miten moninaisuus ja tasa-arvon periaatteet huomioidaan kotona, päivähoidossa tai koulussa?

Tyttöjen traditionaalisessa sukupuoliroolissa hyvällä, rakentavallakin aggressiolla on usein vain vähän tilaa. Väkivaltaisuus ja jopa lievempi aggressiivinen toimijuus voivat tehdä tytöstä epänaisellisen ja epäseksikkään. Seksuaalisuus ja väkivalta naisessa nähdään usein toisensa poissulkevina siten, että aggressiivinen nainen on enemmänkin huvittava tai säälittävä kuin seksikäs. Tytön ei ole mahdollista toteuttaa kaikkia puolia itsessään tasavertaisesti, vaan jotakin on jätettävä pois. Niinpä tullakseen vakavasti otetuiksi monet tytöt heittäytyvät poikatytöiksi joutuen siten samalla deseksualisoimaan itsensä. (Näre 1992, 34.)

Jo pelkkä toimijuus voi sulkea pois mahdollisuuden olla seksuaalisesti haluttava. Yhdysvaltalaisen Nicky Maronen (1993, 18-19) mukaan murrosiässä moni tyttö kokee naisellisuuden ja kunnianhimon toisensa poissulkeviksi ominaisuuksiksi ja kiusaus uhrata toinen toisen hyväksi on suuri. Maronen tarkastelemat yhdysvaltalaiset teinitytöt näyttivät yhä taipuvan perinteisiin sukupuolirooleihin ja keskittyvän mieluummin ulkonäköönsä ja poikiin kuin kouluun.

 

Lähteet

Näre S. 1992. Liisa Älä! Älä! -maassa. Tyttöjen autonomian säätely. Teoksessa Näre S & Lähteenmaa J. (toim.) Letit liehumaan: tyttökultuuri murroksessa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki.

Marone N. 1993. Isä ja tytär: miten isä auttaa tytärtään menestymään. Art House. Jyväskylä.

 

Aiheesta lisää

Aaltonen S. 2006. Tytöt, pojat ja sukupuolinen häirintä. Väitöskirja. Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, sosiologian laitos. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/23400 (Linkki tarkistettu 2/2013) 

Muu, mikä? Sukupuolivähemmistönuorten visio 2020 http://www.transtukipiste.fi/doc/muumika-2painos-nettiin.pdf (Linkki tarkistettu 2/2013)

Seksuaalinen suuntautuminen Väestöliitto http://www.vaestoliitto.fi/nuoret/kaverit_ja_seurustelu/seksuaalinen_suuntautuminen/ (Linkki tarkistettu 2/2013)

Setlementtinuorisotyö/sukupuolisensitiinen kasvatus. Tyttöjen ja poikien seksuaalikasvatuksessa. (luettu 23.2. 2010) - Linkki rikki

Tyttö- ja poikakulttuurista: Sinkari J. Perheleikit puntarissa. Yliopistolehti 6/1995. http://yliopistolehti.helsinki.fi/yl6toim.htm (Linkki tarkistettu 2/2013)

Viimeksi muutettu: tiistai, 26 helmikuu 2013, 23:18