Leikkiminen ja keskusteleminen

Kuva: Shutterstock

Kuva: Shutterstock

 

Leikkiminen

Lapsi näkee eroja naisten ja miesten välillä, esimerkiksi pukeutumisessa ja ulkonäössä. Leikkien avulla (linkki rikki)lapsi saa harjoiteltua oman sukupuolensa mukaista elämää. Lapselle opetetaan perusasioita seksuaalisuudesta ja seksistä, ja hän luo itselleen mielikuvia rooleista, jotka hänen mielestään kuuluvat hänen omalle sukupuolelleen. Leikin avulla lapsi vahvistaa myös omaa seksuaalista identiteettiään. Useimmilla on kokemuksia leikeistä, joissa käyttäydytään juuri sukupuolen tavoin, eivätkä jonkinasteiset homoseksuaaliset leikitkään ole vieraita omaa itseään etsivällä lapsella. Sukupuolen vaikutus leikkien laatuun riippuu paljolti siitäkin, kuuluuko ryhmään ainoastaan yhtä sukupuolta olevia lapsia vai onko ryhmässä sekä tyttöjä että poikia.

Lapsen kehittyessä hänen suhtautumisensa omaan ja vastakkaiseen sukupuoleen muuttuu eri ikäkausina. Freudin seksuaalisen kehityksen teoriassa lapsi keskittyy ensimmäisten ikävuosiensa aikana lähinnä omaan seksuaalisuuteensa, tutustuu kehoonsa ja sen eritteisiin, kunnes juuri kouluiän kynnyksellä kiinnostuu myös vastakkaisesta sukupuolesta. Tässä iässä lääkärileikit ja erilaiset kotileikit ovat hallitsevia. Lapset saavat harjoitella sukupuolirooleja ja tutustua konkreettisesti vastakkaiseen sukupuoleen fyysiselläkin tasolla.

Kouluiässä, lähinnä alakoulun aikana, seksuaalisuus ei ole kehityksessä kiinnostavin asia, eikä omaankaan seksuaalisuuteen kiinnitetä kovinkaan paljoa huomiota. Leikkiryhmät koostuvat usein vain joko tytöistä tai pojista, harvemmin molemmista. Tässä iässä harrastuksetkin suuntautuvat tytöillä ja pojilla eri suuntiin. Vasta murrosiän kynnyksellä sukupuolisuuteen aletaan taas kiinnittää enemmän huomiota ja toisen sukupuolen välttelyn sijaan pyritään toista sukupuolta lähestymään, jopa hyvinkin kiihkeästi.

Lähde

Tukiasema.net http://www.tukiasema.net/teemat/ (Linkki tarkistettu 2/2013)

Keskusteleminen

Perheen ja vanhempien tehtävä on kasvatustehtävä. Lapsen kasvatuksessa ja hoidossa olennaista on vastata lapsen luonnolliseen uteliaisuuteen ja kysymyksiin, jotka liittyvät normaaleihin elämän kulun tapahtumiin: syntymiseen ja kuolemiseen. Seksuaalisuus ja siihen liittyvät monet kysymykset tulevat vanhemmille vastaan lapsen varttuessa. Vanhemmat kokevat nämä tilanteet hämmentävinä, ja usein juuri nonverbaalisen viestin merkitys unohtuu! Asenteet ja suhtautuminen seksuaalisuuteen välittyy näissä vuorovaikutustilanteissa kuin vahingossa.

Lapsen kanssa yhdessä lukiessa välittyy samalla uusia asioita, niihin liittyviä tunnekokemuksia ja niiden jakamista. Lasten seksuaalikasvatukseen on olemassa paljon materiaalia. Kirjojen avulla helpottuu asioiden puheeksiottaminen (linkki rikki) ja ne helpottavat aikuista myös vastaamaan lapsen kysymyksiin.

Miten lapselle puhutaan seksuaalisuudesta?

Anu Suomelan haastattelu Heräämössä. (haettu 19.1.2010) KUUNTELE (linkki rikki)

Syliseikkailu / Raisa Cacciatoren laatima kirja (linkki rikki)

Loruleikki/Raisa Cacciatoren laatima kirja (linkki rikki)


 

Viimeksi muutettu: maanantai, 25 helmikuu 2013, 12:47