Seksuaalikasvatuksen tavoitteet

Kuva: Shutterstock

Kuva: Shutterstock

 

Pienen lapsen seksuaalikasvatuksen tavoitteet

 

Lapselle syntyy positiiivinen ja hyvä kuva omasta kehostaan

Lapsi oppii rakastamisen taidon ja saa kokemuksia luvasta nauttia rakkaudesta. Hän saa kokemuksia rakastetuksi tulemisesta ja siitä, että tuottaa toiselle mielihyvää ja nautintoa.

Lapsen käsitys ja kuva omasta seksuaalisuudesta jäsentyy ja sisäistyy

Lapsi oppii kasvuympäristössään puhumaan ja keskustelemaan seksuaalisuudesta ja sen ilmentymistä. Hän saa tuntemuksia elämän nautinnollisuudesta ja läheisyydestä. Seksuaalisuudesta puhuminen ja siihen liittyvien asioiden kokeminen ei ahdista lasta. Seksuaalisuudesta tulee luonnollinen osa lapsen kasvua ja kehitystä.

Lapsen kuva sukupuoliroolista jäsentyy

Lapsella on mahdollisuus vertailla ja tehdä johtopäätöksiä oman sukupuolensa hyväksymisestä vanhempiensa, miesten ja naisten, suhteen. Ympäristö hyväksyy lapsen sukupuoliroolin kehittymisen ja tukee sitä. Lapsi kokee olevansa hyväksytty siinä roolissa, mikä hänellä on.

Oma merkitys ja sosiaalisuus opitaan yhteisössä

Lapsi tuntee kelpaavansa vanhemmilleen, kavereilleen ja muille läheisilleen. Lapsi kokee olevansa hyväksytty sosiaalisessa ympäristössään sellaisena seksuaalisena persoonana kuin hän kokee olevansa. Hän oppii vastavuoroisuuden ja sosiaalisuuden, oppii ottamaan kontaktia toisiin ja solmimaan pitkäaikaisia suhteita aikuisena toisiin ihmisiin. Lapsi oppii ja ymmärtää seksuaalisuuteen liittyviä asioita ja hänestä kehittyy empaattinen toista ihmistä kunnioittava aikuinen.

Lapselle tulee kuva itsehallinnan asteesta seksuaalisuuden suhteen

Lapsi oppii ymmärtämään oman kehonsa loukkaamattomuuden ja tietää, että hän voi myös siitä määrätä itse. Lapsi kokee, että hänen reviiriään kunnioitetaan.


Lähde

Kontula O & Lottes I. 2000. Seksuaaliterveys Suomessa. Tammi Oy. Helsinki. s. 251-255.

Viimeksi muutettu: maanantai, 25 helmikuu 2013, 09:15