Seksuaalikasvattajat ja kasvatusta tukevat menetelmät

Seksuaalikasvatuksen menetelmät voidaan jakaa sen mukaan, millainen tavoite ja tehtävä seksuaalikasvatukselle asetetaan. Seksuaalikasvatuksen toteuttajana ja näiden menetelmien käyttäjänä toimivat pienen lapsen vanhemmat kotona, varhaiskasvatuksen työntekijät lapsen päivähoidossa, opettajat kouluissa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät.

Seksuaalikasvatus on moniammatillista työtä ja myös lasten ja nuorten seksuaalikasvatuksessa tarvitaan seksuaaliterveyden erityisosaamista ja lapsen ja nuoren seksuaalisen kehityksen tuntemista.


Sivistävä seksuaalikasvatus ja menetelmät

Seksuaaliopetus on tyypillisesti sivistävää seksuaalikasvatusta. Erityisesti varhaiskavatuksen ja koulun tehtävänä on antaa seksuaalisuuteen liittyvää tietoa, joka pohjautuu varhaiskasvatussuunnitelmaan ja koulun opetussuunnitelmaan. Seksuaalikasvatuksen kohdejoukkona on lapsi- ja oppilasryhmät ja heidän vanhempansa.

Opetusmenetelmien tulisi olla vaihtelevia ja toiminnallisia.Raija Nummelinin väitöskirjan mukaan opetusmenetelmät, jotka ovat yhteydessä oppilaan maailmaan ja vaihtelevat oppilas/opettajakeskeisesti, ovat parhaita. Opetuksen tukena tulisi olla hyvä havainnolistamismenetelmiä ja materiaalia. Nummelinin mukaan eniten käytetyt opetusmenetelmät ovat keskustelut. Opintokäyntejä ei ole paljonkaan, draamaa ja roolileikkejä käyettiin satunnaisesti.

Seksuaalikasvattajan tehtävänä on jakaa

  • asiallista tietoa
  • oikeaa tietoa
  • oikeaan aikaan
  • sopivina annoksina
  • palata opittuun ja opetettuun

Seksuaalikasvattajan tulee tuke nuoren omaa mielipidettä ja arvomaailman muodotumista. Pitää ohjata ja neuvoa, ei pelotella. Pitää olla läsnä, saatavana, muttei saa urkkia!

Väestöliitto 2012. Seksuaaliterveyden opettamiseen kirjallista materiaalia http://www.vaestoliitto.fi/nettikauppa/seksuaalikasvatus/ (Linkki tarkistettu 2/2013) 

Edu.fi 2012. Oppimateriaaleja Seksuaalikasvatukseen http://www.edu.fi/kosketus (Linkki tarkistettu 2/2013)

Ruuhilahti S. 2003. Nuoruus ja seksuaalisuus. Virikemateriaalia vanhempien kanssa käytäviin keskusteluihin http://www.kylmalevy.fi/materiaali/nuoruus_ja_seksuaalisuus.pdf (Linkki tarkistettu 2/2013)

Seksuaalikasvatus Lapsiperheen oma kirja (terveyskirjasto) (hakupäivä 4.3. 2010) Linkki rikki

 

Virittävä seksuaalikasvatus ja menetelmät

Mielenterveyttä edistävä seksuaalikasvatus ja menetelmät

Seksuaalineuvonnan antaminen on henkilökohtaista ja lapsen ja nuoren omiin kysymyksiin perustuvaa. Lapsen kysymykseen vastaan sen mukaan, mitä hän itse kysyy - ei enempää, eikä vähempää. Näin tieto rakentuu lapselle pikku hiljaa, pala kerrallaan. Tärkeää on, että aiemmin opetettua ei kumota vaan tietoa lisätään ja syvennetään. Seksuaalisuuteen liittyyviin kysymyksiin vastaaminen on tyypillistä lasten vanhempien tekemää ohjausta ja neuvontaa kotona. Myös kouluissa kouluterveydenhoitaja ja sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa työtekijät tekevät seksuaalineuvontaa.

Lapsen ja nuoren tietämättömyys, uskomukset ja pelot seksuaalisen kehityksen aiheuttamista muutoksista on syytä seksuaalineuvonnan avulla käsitellä. Kahdenkeskisessä vuorovaikutuksessa eettisyydellä on tärkeä osuus. Vuorovaikutuksen laatu auttaa kysyjää uskaltamaan ja avautumaan.

Muutosta tukevat menetelmät

Tutustu alla olevan linkin kautta tähän Oppaaseen!

Kappaleessa 14.4. Vanhempien ja lasten seksuaalinen terveys käsitellään vanhempien seksuaalisuutta ja lapsen seksuaalisen kehityksen ohjausta perheille.

SUOSITUS: "Neuvolassa keskustellaan lapsen seksuaalisesta kehityksestä ja ollaan valmiita keskustelemaan seksuaalisuuteen liittyvistä kysymyksistä parisuhteessa"
(Opas; sivu 201. )

STM. 2004. Lastenneuvola lapsiperheiden tukena - Opas työtekijöille http://pre20090115.stm.fi/pr1098955086116/passthru.pdf (Linkki tarkistettu 2/2013)

 

Kouluterveydenhuolto kouluikäisen ja perheen tukena

 

Lähteet

Nummelin R. 2000. Seksuaalikasvatusmateriaalit - pääkaupunkiseutulaisten nuorten näkemyksiä ja kokemuksia. Väitöskirja. Tampereen yliopisto. http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/67057/951-44-4949-5.pdf?sequence=1 (Linkki tarkistettu 2/2013)

Viimeksi muutettu: maanantai, 25 helmikuu 2013, 10:44