Työkalupakki urasuunnittelun ja työllistymisen tueksi

Työkalupakki sisältää konkreettisia tehtäviä urasuunnittelu- ja työllistymistaitojen kehittämiseksi.
Tehtäviä voidaan hyödyntää 

  • RETU-mittarin tulosten tarkastelun jälkeen osana ohjausta, joka tukee urasuunnittelu- ja työllistymistaitojen kehittymistä 
  • Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet tutkinnon osan toteuttamisessa 
  • HOKS-keskustelun ennakkotehtävinä 

Tehtäviä voidaan käyttää yksilö- tai ryhmäohjauksessa.