Seksuaalikasvatuksen standardit (pdf)

Maailman terveysjärjestön (WHO)Euroopan aluetoimisto ja BZgA 2010.
http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/039844e2-c540-4e81-834e-6f11e0218246
(Linkki tarkistettua 2/2013)