Opettajan eettinen osaaminen, 2 op, (syksy 2019)

Opintojen toteutuksesta vastaa Haaga-Helia amk

Ohjaajat: Maiju Kangasaho, maiju.kangasaho@haaga-helia.fi  ja Leena Nuutila, leena.nuutila@haaga-helia.fi