Moniammatillinen yhteistyö ja verkostot, 3 op, (syksy 2019)

Opintojen toteuksesta vastaa TAMK

Ohjaajat: Minna Seppälä, minna.seppala@tuni.fi
Sissi Huhtala, sissi.huhtala@tuni.fi
Teija Lehto, teija.lehto@tuni.fi