SELKEE! Seksuaalikasvatuksen käsikirja

Bildjuschkin K & Ruuhilahti S. (toim.) 2010. Selkenevää - hanke. Turun kaupunki, sosiaali- ja terveystoimen julkaisuja, 6/2010. Turku. 
http://www.turku.fi/Public/download.aspx?ID=120519&GUID={EB47A746-42EB-4B26-8388-99D02303CDC3} (Linkki tarkistettu 1/2013).

Julkaisu on ladattavissa myös hankkeen sivuilta:
Selkenevää! Seksuaalisen hyvinvoinnin vahvistamishanke 2010-2012
http://www.turku.fi/selkenevaa. (Linkki tarkistettu 1/2013).