Lasten ja nuorten seksuaalikasvatus vanhemmuuden näkökulmasta.

Lääkärikirja Duodecim. 19.12.2012. Luettavissa: http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00956&p_haku=lasten (Linkki tarkistettu 2/2013)