Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus: Mitä on tulevaisuusohjaus

Leena Jokinen Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta johdattaa meidät tulevaisuusohjaukseen.