Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus: Mitä on tulevaisuusohjaus

Leena Jokinen Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta johdattaa meidät tulevaisuusohjaukseen.

Click https://tulevaisuusohjaus.fi link to open resource.