Nuorten tulevaisuuskuvat 2067 Näkökulma suomalaisen yhteiskunnan kehittämiseksi

Nuorten tulevaisuuskuvat 2067 -tutkimushankkeen päämääränä on selvittää, millaisia toimeentuloon, asumiseen ja elämäntapaan liittyviä tulevaisuuskuvia nuoret pitävät itsensä kohdalla toivottavimpina ja todennäköisimpinä. Tutkimushankkeessa nuoret itse hahmottavat vuoteen 2067 liittyviä tulevaisuuskuvia siitä, miltä heidän elämänsä näyttää Suomessa vuonna 2067, jolloin he saavuttavat pakollisen eläkeiän nykysäädösten perusteella.