Opetushallituksen ennakointifoorumit

Opetushallituksen ennakoinnin tavoitteena on tuottaa tietoa ammatillisesti suuntautuneen koulutuksen määrällisistä tarpeista, jotka pohjautuvat pitkän aikavälin työllisyysennusteisiin. Ennakoinnissa tarkastellaan pitkän aikavälin työvoiman tarpeita eri näkökulmista:

työvoiman kysynnän muutoksina toimialoittain ja ammattiryhmittäin,
ammateista poistuvan työvoiman määränä ja avautuvina työpaikkoina (työelämän kysyntä),
työelämän edellyttäminä aloittajatarpeina (avautuviin työpaikkoihin tarvittavat koulutettavien määrät),
nuorille suunnatun koulutuksen aloittajamäärinä.