CASE: Taina Hanhinen. Väitöstutkimus 2010. Luku 7.2. Kvalifikaatioiden luokitusjärjestelmän hyödyntäminen

"Koska osaaminen on nyky-yhteiskunnassa liiketoiminnan ydin ja kilpailuetu, on työorganisaatioiden pyrittävä hallitsemaan osaamisresurssejaan. Myös viranomaistyössä on tarvetta tarkastella ja analysoida sekä yksittäisten organisaatioiden että laajojen alueellisten yritysjoukkojen nykyosaamista sekä ennakoida niiden tulevia osaamisvaatimuksia. Työelämän eri osapuolet tarvitsevat näistä syistä systemaattisia järjestelmiä, joiden avulla työelämän osaamista koskevia laadullisia aineistoja voidaan ottaa haltuun ja käsitellä joustavasti eri yhteyksissä"

Työelämäosaamisen edistäminen. Baronetti Satakuna.2006.

Taina Hanhinen:Työelämäosaaminen. Väitöstutkimus.2010.