OPH:Osaamisen ja koulutuksen alakohtaiset haasteet ja ratkaisut