Vinkkilista erityisestä tuesta työpaikkaohjaajalle

Tutustu listaan ja toimita se myös työpaikalle, jonne saattelet opiskelijan.