Heta Rintala, Susanna Mikkonen, Laura Pylväs, Petri Nokelainen ja Liisa Postareff: Työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja ohjausta edistävät ja estävät tekijät

Teoksessa Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 4, 2015, s. 9 - 21.