Värri, V.-M. 2004. Hyvä kasvatus - kasvatus hyvään : Dialogisen kasvatuksen filofinen tarkastelu erityisesti vanhemmuuden näkökulmasta