Niittylahti, Satu; Annala, Johanna; Mäkinen, Marita. 2019. Opintoihin kiinnittyminen ammatillisessa koulutuksessa

Haga clic en el enlace https://trepo.tuni.fi//handle/10024/116372 para abrir el recurso.