Kukkonen, Harri; Marttila, Liisa. 2017. Kuviteltua todellisuutta - ammattikorkeakoulu oppimisen ja opiskelun ympäristönä