Tutustu yhdenvertaisuuslakiin

Yhdenvertaisuuden huomiominen on kirjattu lakiin. Tutustu lakitekstiin.

Нажмите на ссылку https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325, чтобы открыть ресурс.