Nainen, ikä ja seksi

Invalidiliiton julkaisema opas ikääntyvän naisen seksuaalisuudesta. http://inport2.invalidiliitto.fi/pdf/nainenikajaseksi.pdf (Linkki tarkistettu 2/2013)